Sielovada

Bet kuriuo gyvenimo momentu galima kreiptis į dvasininką dėl:

Maldos už sveikatą ir gyvenimą

Atgailos maldos ir susitaikymo su Dievu

Dvasinio - sielovadinio pokalbio

Krikšto

Konfirmacijos (sutvirtinimo)

Santuokos palaiminimo apeigos

Ligonio patepimo

Paskutinio patepimo

Laidotuvių apeigų

Atminimo pamaldų (anapilin išėjusiųjų atminimui).